Zachęcamy do  zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na pismo KRIR  z dnia 28 października 2021 r., w którym Zarząd KRIR zwraca się z prośbą o utworzenie procedury odwoławczej od wyników szacowania strat spowodowanych przez suszę przez aplikację suszową.