Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące biopaliw nie będzie procedowany. W mocy pozostaną dotychczas obowiązujące przepisy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat sytuacji na rynku nawozów sztucznych przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przedstawioną na  Posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 kwietnia br.

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Dnia 29 marca br. odbyło się IX Walne Zgromadzenie 6 kadencji Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w sali Centrum Edukacji Ekologicznej KPODR w Minikowie. Obradom przewodniczył Wiceprezes KPIR Tadeusz Ziółkowski, który przeprowadził obrady zgodnie z zaplanowanym porządkiem.