W załączeniu zamieszczamy  odpowiedź Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2023 r  na wystąpienie w sprawie zasad wdrażania eksochematu Biologiczna ochrona upraw oraz wystąpienie z 11 sierpnia br . dot. uzyskania płatności za stosowanie biologicznych zapraw w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw.