Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza została powołana w 1996 roku i reprezentuje interesy rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Reprezentowana jest przez 260 członków Rad Powiatowych działających w 19 powiatach naszego województwa. Spośród nich wyłoniono Walne Zgromadzenie K-PIR, które liczy 38 osób. Są to przedstawiciele 19 powiatów z terenu województwa. Każdy powiat reprezentowany jest przez Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z ustawą i statutem K-PIR działa aktywnie na rzecz rolnictwa i mieszkańców wsi poprzez szereg zadań i inicjatyw.

Najważniejsze zadania KPIR związane są bezpośrednio z doradztwem realizowanym na rzecz rolników i mieszkańców wsi poprzez sprawnie działające struktury biur powiatowych jak również aktywnie uczestniczących w tym procesie samych radnych powiatowych izby. Udzielamy indywidualnej pomocy z zakresu sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie, opracowujemy programy rolno-środowiskowe.

Poza świadczeniem doradztwa indywidualnego do zakresu obowiązków pracowników należy także bieżąca współpraca z samorządami szczebla powiatowego i gminnego. Ponadto, biura powiatowe izby odpowiedzialne są również za organizacje szkoleń i kampanii informacyjnych realizowanych w ramach różnego rodzaju projektów szkoleniowych oraz wynikających z działalności statutowej.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami działającymi w środowisku wiejskim i rolniczym, z agencjami i inspekcjami rządowymi, jednostkami produkcji, przetwórstwa i obrotu rolnego, bankami, samorządami, ośrodkami doradztwa rolniczego, szkołami, związkami zawodowymi i branżowymi rolników.

Proponujemy ideę ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie i tworzymy Związek Wzajemności Członkowskiej rolników, którzy ubezpieczają się w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Działalność promocyjno-szkoleniowa stanowi z roku na rok coraz większy udział w pracach merytorycznych naszej izby. Skutecznie ubiegamy się o duże projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków UE. Jesteśmy uznanym partnerem w wielu konsorcjach szkoleniowych na terenie całego kraju. Wygrywamy konkursy ogólnopolskie, a nawet udało się nam pozyskać środki finansowe z Brukseli na realizację projektu pt. „Przygotowanie rolników, przetwórców, społeczności zamieszkujących obszary wiejskie do funkcjonowania i korzystania ze zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej”.

Nie maleje zapotrzebowanie rolników na porady prawne, zwłaszcza w dziedzinie prawa unijnego. Poza sprawami indywidualnymi przygotowywane są opinie prawne kierowane do jednostek centralnych. Od ponad trzech lat sprawnie działa zespół doradców prawnych, który koordynowany jest przez naszego radcę. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie wydajemy „Wieś Kujawsko-Pomorską”, zawierający bogaty przekrój informacji rolniczych. Zamieszczamy także nasze artykułu w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach rolniczych tj. „Polska Wieś”, „Wiadomości Rolnicze”.

Do pobrania
Download this file (schemat_kpir.jpg)schemat_kpir.jpg[ ]48 kB
Download this file (ustawa_izby_rolnicze.pdf)Ustawa o Izbach Rolniczych[ ]177 kB
Download this file (Statut-KPIR.pdf)Statut KPIR[ ]460 kB
Download this file (uchwala_7_2023.pdf)Uchwała nr 7/2023[ ]138 kB