Lp.

NAZWISKO

IMIĘ

 1.

 Smolińska

Grażyna

 2.

 Jaskólska

Emilia

 3.

 Jaskólski

Sławomir

 4.

 Jabłońsk

Antoni

 5.

 Smaruj

Mirosław