W załączeniu zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz ulotkę informacyjną, w której zawarte są ogólne informacje o zasadach udzielania przez KOWR pożyczek dla beneficjentów z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlaną oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie osób gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie rozwoju innowacyjnego rolnictwa, modelu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego to idea organizacji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi”.

1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raz na 10 lat Główny Urząd Statystyczny pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa.

Bank BNP PARIBAS zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu „Agro na Obcasach”, które kierujemy do kobiet.

 Zamieszczamy elektroniczną wersję „Kodeksu Dobry Praktyk stosowania oznakowania „wolne od GMO” dla przetwórców rzepaku” wraz z pismem przewodnim Dyrektora Generalnego PSPO Pana Adama Stępnia.