24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Wszystkie dokumenty, wzory dokumentów i formularzy oraz informacje o tym zdarzeniu są zamieszczane na naszej stronie.

28 lipca 2023 roku, zakończyła się VI kadencja samorządu rolniczego. Organy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, poza Zarządem KPIR, przestały funkcjonować.
Krajowej Radzie Izb Rolniczych, przysługuje uprawnienie do zarządzenia wyborów, a także określenie terminarza związanego z ich organizacją. 22 lutego 2023 roku, KRIR podjęła uchwałę Nr 2/2023, z której wynika, iż w niedzielę 24 września 2023 roku zarządzono wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wraz z terminarzem wykonania czynności, które związane są z przeprowadzeniem wyborów.

Spośród uprawionych członków, wybierani są członkowie walnego zgromadzenia danej izby, w wyborach pośrednich, dwustopniowych, które są przeprowadzone przez tajne głosowanie.

  • I etap wyborów odbędzie się 24 września 2023 roku, wtedy też zostanie wybranych dwóch członków rady powiatowej izby.
  • II etap wyborów odbędzie się do 15 października 2023, wtedy też każda rada powiatowa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, a także delegata na walne zgromadzenie.

Po tych dwóch etapach z 19 Rad Powiatowych KPIR, wyłaniane jest 38-osobowe Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
Wlane Zgromadzenie Izby Rolniczej do 5 listopada wybierze:

  • Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym ważnym dla rolników głosowaniu 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach 8:00-18:00). To demokratyczne prawo przysługuje wszystkim płatnikom podatku rolnego, posiadającym czynne prawo wyborcze – postarajmy się, by przy urnach znaleźli się wszyscy, którym bliska jest dobra kondycja i marka polskiego rolnictwa!