Zapraszamy w imieniu KZPRiRB oraz wiescirolnicze.pl na wydarzenie "ZIELONY ŁAD W ROLNICTWIE - co czeka producentów rzepaku?"
Konferencja on-line 11.06.2021
Link do rejestracji https://www.kzprirb.pl/zapowiedz-konferencji-zielony-lad-w-rolnictwie-co-czeka-producentow-rzepaku/

W imieniu organizatorów Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021, które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.

W załączeniu zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz ulotkę informacyjną, w której zawarte są ogólne informacje o zasadach udzielania przez KOWR pożyczek dla beneficjentów z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlaną oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

W imieniu organizatorów KPIR serdecznie zaprasza na konferencję online: "Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład", która odbędzie się w dniu 20 maja br. podczas realizowanego w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku “Eurorzepak 2021”.

Wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie osób gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie rozwoju innowacyjnego rolnictwa, modelu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego to idea organizacji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi”.