eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje jednostki prowadzące działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej opryskiwaczy polowych, że od dnia 1 stycznia 2021 r. po 7-letnim okresie vacatio legis, nastąpiła zmiana wymagań dotyczących prowadzenia badań. 

V edycja konkursu „Agricola-Syn Ziemi”, to okazja do promowania i prezentacji wyróżniających się rolników w województwie kujawsko-pomorskim.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dziale poświęconym rolnictwu ekologicznemu (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-zwiazane-z-brexitem) została dodana nowa zakładka pn. "Informacje związane z Brexitem", w której można znaleźć m.in. przetłumaczone na język polski dokumenty pdf przesłane przez Wielką Brytanię na temat zasad handlu produktami ekologicznymi między UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r..

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie ogłoszenia o konkursie na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich.