„Tygodnik Poradnik Rolniczy” przygotował aplikację „Zgłoś Dzika” na smartfony. Służy ona do zgłaszania szczątków padłych dzików.

Informacje te wraz z dokładną lokalizacją trafiać będą do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

Prezes GUS serdecznie zachęca wszystkie gminy naszego regionu do udziału w Konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych, organizowanym przez Główny Urząd Statystycznyna rzecz Powszechnego Spisu Rolnego.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Działacze Kółek Rolniczych i KGW Subregionu Bydgoskiego

Szanowni Państwo, w związku z organizacją konferencji w formie zdalnej DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem: Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym - Inteligentne Rolnictwo, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu w dniu 26 listopada 2020 roku.

W załączeniu zamieszczamy list gratulacyjny oraz wyniki XXVIII edycji konkursu Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego