Biuro Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce zwróciło się do biura KPIR z gorącą prośbą o rozpropagowanie informacji o prowadzonym naborze na obozy, które odbędą się w Borach Tucholskich w miejscowości Funka dla 300 dzieci w 4 turnusach.

Stowarzyszenia TŁOK zwróciło się z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji wśród mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o prowadzonej akcji #zostańwKujawskoPomorskiem i zachęcenia do spędzenia wakacji w naszym regionie.

Planowane są duże zmiany w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich w latach 2021-2027. Warto zapoznać się z tymi propozycjami oraz wziąć udział w ankietyzacji, gdyż wskazane preferencje i wyniki tych ankiet będą miały wpływ na ostateczny kształt ekoschematów jakie będą realizowane w przyszłości.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br.

Redaktor naczelna magazynu „Głos Banków Spółdzielczych” pani Aleksandra Raczkiewicz zwróciła się z prośbą o zamieszczenie poniższego komunikatu na naszej stronie internetowej.