W załączeniu zamieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury pismo KRIR/JM/800/2023 z dnia 18.07.2023 w sprawie przejazdów kombajnem po drogach publicznych.