Zamieszczamy w załączniku odpowiedź Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług.