Rolnik może dziś przetwarzać i sprzedawać swoje produkty rolne bezpośrednio konsumentom (w ramach działalności rolniczej).

Działając w pojedynkę –rolnik/producent musi zadbać o pozyskanie kupującego i spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych i sanitarnych w zakresie produkcji, transportu i sprzedaży.

Działając z innymi rolnikami i producentami współtworząc grupy producenckie, spółdzielnie czy też lokalne systemy żywnościowe (np. Kluby Zakupowe), rolnik ułatwia sobie dostęp do kupującego, dzieląc się zasobami, kosztami, ryzykiem i korzyściami z innymi w zakresie produkcji, logistyki, marketingu i sprzedaży.

W obu przypadkach rolnik jako producent jest odpowiedzialny indywidualnie za prowadzenie działalności zgodnie z przepisami.

Sprzedaż bezpośrednia może być realizowana w następujących formach:

1. Sprzedaż przez rolnika (w ramach działalności rolniczej):

 - Dostawy bezpośrednie (produkty pochodzenia roślinnego -nieprzetworzone)

 - Sprzedaż bezpośrednia(produkty pochodzenia zwierzęcego -nieprzetworzone)

 - Rolniczy handel detaliczny (RHD) (produkty przetworzone)

 - Działalność marginalna, lokalna, ograniczona (MLO) (produkty pochodzenia  zwierzęcego –przetworzone)

2. Sprzedaż w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym w ramach działalności MLO .

3. Sprzedaż przez rolnika –w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Formy działalności umożliwiające produkcję i wprowadzanie na rynek żywności w małym gospodarstwie rolnym na terytorium RP

 

Forma działalności

Rodzaje produkowanej żywności

Rodzaje odbiorców

Organ urzędowej kontroli bezpieczeństwa żywności

1

 

Produkcja podstawowa

 

 

surowce

1)    Zakłady prowadzące handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujące konsumenta  końcowego ( np. sklepy spożywcze, restauracje, bary, stołówki).

 

2)    Inne zakłady, np. mleczarnie, zakłady przetwórstwa mleka, jaj, produktów pszczelich, produktów rybołówstwa, pakowania jaj, bazy rybackie na lądzie, rynki hurtowe i aukcje produktów rybołówstwa, hurtownie;

IW ( Inspekcja weterynaryjna) – surowce pochodzenia zwierzęcego;

 

PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna) – surowce pochodzenia roślinnego

2

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego

Surowce lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

1)    KONSUMENT KOŃCOWY

 

2)     Zakłady prowadzące handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujące konsumenta końcowego takie jak, np. sklepy spożywcze, restauracje, bary, stołówki

Inspekcja weterynaryjna

3.

Dostawy Bezpośrednie środków spożywczych pochodzenia niezwierzęcego

Surowce lub nieprzetworzone produkty pochodzenia niezwierzęcego ( surowe lub kiszone)

 

1)    KONSUMENT KOŃCOWY

 

2)    Zakłady prowadzące handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujące konsumenta końcowego takie jak, np. sklepy spożywcze, restauracje, bary, stołówki.

 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna ( PIS)

4

 Handel detaliczny (HD)

i

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

 

HD – każdy rodzaj żywności

 

RHD – żywność w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu

1)    KONSUMENT KOŃCOWY

HD – PIS

 

RHD – IW – produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność mieszana,

RHD – PIS – produkty pochodzenia niezwierzęcego

5

 

 

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MOL)

 

W ramach działalności pozarolniczej.

Produkty pochodzenia zwierzęcego poddane obróbce lub przetwarzaniu oraz gotowe posiłki/potrawy wyprodukowane z takich produktów lub z ich udziałem

 

1)    KONSUMENT KOŃCOWY

 

2)    Zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego ( np. sklepy spożywcze, restauracje, bary, stołówki – dostawy są obligatoryjne, ponieważ są warunkiem koniecznym do uznania takiej działalności).

Inspekcja Weterynaryjna

6

Zakład zatwierdzony/zarejestrowany  przez właściwy organ, np. przetwórstwa mięsa, mleka, jaj, warzyw, owoców.

 

W ramach działalności pozarolniczej.

Co do zasady, każdego rodzaju żywność poddana obróbce/ przetworzeniu

 

1)    Zakłady prowadzące handel detaliczny ( np. sklepy spożywcze, restauracje, bary, stołówki).

 

2)    Inne zakłady, np. chłodnie, hurtownie, zakłady przetwórstwa mięsa, jaj, produktów rybołówstwa itp.

IW – produkty pochodzenia zwierzęcego,

 

PIS – produkty pochodzenia niezwierzęcego oraz żywność zawierająca jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego