Poniżej przedstawiamy LOZ zarówno dla ziemniaka jadalnego, jak i skrobiowego.

Najczęściej polecanymi odmianami według COBORU są: Denar, Riviera, Bohun, Gwiazda, Vineta, Satina, Tajfun, Jurek, Jelly.