Wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie osób gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie rozwoju innowacyjnego rolnictwa, modelu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego to idea organizacji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi”.

Platforma "SELLFOOD" to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu giełdowego towarami rolno-spożywczymi. Projekt  powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ma być  bezpiecznym, wiarygodnym i transparentnym sposobem zawierania transakcji przy obrocie  produktami rolnymi.  Ponadto ma zapewniać równowagę rynkową, wystandaryzowane produkty, gwarancję zapłaty, dotrzymywanie terminów oraz równe traktowanie wszystkich uczestników rynku.