W ARiMR

ARiMR podała, jakie nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ruszą od nowego roku.

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Przypominamy, że do 26 listopada 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej".

 Jeszcze do 29 grudnia 2021 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. dużego przetwórstwa.

Od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW 2014-2020.