Wieś Kujawsko-Pomorska

O miesięczniku…

Wieś Kujawsko-Pomorska, wydawana wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku od 2001 roku, jest miesięcznikiem adresowanym do rolników i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych sprawami wsi i ich mieszkańców. Misją czasopisma jest wspieranie w zakresie informacji i edukacji z obszaru technologii i ekonomiki w celu poprawy jakości życia jej czytelników. W czasopiśmie otrzymają Państwo szereg informacji popularyzujących innowacje w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dużo uwagi poświęciliśmy także ekonomice rolnictwa i zarządzaniu, w tym pozyskiwaniu środków na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej. Ważny blok informacji poświęcony jest życiu społecznemu, w tym prawu oraz ekologii i ekonomii społecznej. W każdym numerze możemy znaleźć przepisy na domowe dania oraz pomysł jak upiększyć dom i ogród. Dodatkową atrakcją są relacje z wyjazdów zagranicznych często do egzotycznych krajów. Od czasu do czasu możemy przeczytać utwór lokalnego poety, a zawsze relacje z wydarzeń takich jak: tragi, wystawy zwierząt, dni pola, dożynki, jarmarki czy festyny wiejskie.

Podsumowując, we Wsi Kujawsko-Pomorskiej jest po trosze wszystko.Każdy może tu znaleźć coś co go zainteresuje, a jeśli zechce to może napisać do redakcji lub też zadać pytanie. Miesięcznik zawiera oprócz własnych artykułów i wywiadów, także materiały sponsorowane i reklamy oraz przedruki najciekawszych publikacji z innych branżowych czasopism. Redakcja stawia sobie za cel dotrzeć z intersującą propozycją do jak największej liczby czytelników, jest to trudne zadanie w czasach silnej konkurencji, nie tylko ze strony prasy, ale przede wszystkim różnych kanałów multimedialnych. Utrzymująca się od lat liczba prenumeratorów oraz nagrody ze strony firm prowadzących profesjonalną ocenę wydawnictw branżowych świadczą, że udaje się osiągać postawione cele.

Marek J. Nowacki
Redaktor Naczelny Wsi Kujawsko-Pomorskiej

Polskie nazwy miesięcy i dni tygodnia

Dlaczego początek roku zaczyna się styczniem, a koniec roku kończy się grudniem? Wszyscy używamy kalendarza, nazw miesięcy oraz dni tygodnia na co dzień. Są one w tak powszechnym użyciu, że nikt nie zastanawia się nad tym skąd się one wzięły. Mamy początek roku, więc może warto wspomnieć kilka słów.

Azot zastąpi węgiel – zielony amoniak

Amoniak związek chemiczny znany od czasów starożytnego Egiptu1 może stać się kluczową substancją dla następnych pokoleń. Już dziś uruchamiane są na skalę przemysłową nowe rozwiązania technologiczne, które zmienią nasz świat.

Jak nie stać się ofiarą posiadania własnej żwirowni?

Posiadanie gruntów, z których można pozyskiwać kruszywa, choćby zwyczajny żwir lub piasek, może być powodem wielu kłopotów. Nie mówię tutaj o prowadzeniu przez właściciela gruntów komercyjnej działalności wydobywczej bez wymaganej koncesji, co stanowi ewidentne naruszenie obowiązujących przepisów, ale o przypadkach pozyskiwania kruszywa przez niezidentyfikowane osoby trzecie bez wiedzy i przyzwolenia właściciela. Wtedy również odpowiedzialność za nielegalną eksploatację wyrobiska może spaść na właściciela gruntu.

Burak – smaczny i zdrowy

Burak to warzywo ziemne, które gościło na królewskich stołach. Niektórym kojarzy się z obraźliwym mianem osoby, która niekoniecznie zrobiła coś mądrego. Osoby rumieniące się określane są jako czerwone jak burak. Skojarzeń i zastosowań można wymienić bez liku, jednak jak to naprawdę jest z tym burakiem?