„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza na jednodniowe seminarium 10 września br. pt. „Wspólne działanie przynosi korzyści”.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na promocję wołowiny do Ciechocinka. W programie przewiduje się m. in.: degustację przysmaków z mięsa wołowego, konkursy z nagrodami oraz muzykę na żywo.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała w dniach 24 i 25 września 2020 r. w Pałacu Hanza w Rulewie konferencję, której głównym celem było rozpowszechnienie wśród  rolników (z intensywną produkcją odpadów rolniczych np. dużych producentów trzody chlewnej) oraz przedstawicieli samorządów gminnych idei współdziałania na rzecz osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarach wiejskich.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku k/Torunia wraz ze współorganizatorami uprzejmie zapraszają na „VI Kujawsko - Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej - PIKNIK EKOLOGICZNY - CIECHOCINEK2021”,

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza na dwudniowe seminarium 24-25 września br. pt. „Samowystarczalność energetyczna na obszarach wiejskich”.

Podkategorie