Z informacji jakie można spotkać  na portalu Farmer.pl  wynika iż minister rolnictwa uważa zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa za niezbędne przy przechodzeniu rolnika na emeryturę.

Nawet 7 tys. euro będą mogli otrzymać rolnicy w ramach pomocy po koronawirusie z PROW. Na działanie zostało zaplanowane 2% alokacji środków PROW 2014-2020, czyli prawie 273,4 mln euro. Obecnie trwają konsultacje związane ze stawkami dla poszczególnych sektorów.

Ustawa o nawozach i nawożeniu, która wdraża unijne rozporządzenia do polskiego prawa weszła w życie we wtorek. Nowe przepisy powierzają nadzór nad handlem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła zgodę na przesunięcie 676 mln zł na pomoc dla rolników z powodu ubiegłorocznej suszy oraz 31,6 mln zł na dotację dla koła gospodyń wiejskich. Decyzję podjęto jednogłośnie. Rolnicy poszkodowani przez ubiegłoroczną susze mają szanse na dodatkowe środki. Minister finansów złożył wniosek o zmianę przeznaczenia rezerw celowych, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 rok. Dzięki temu 676 mln zł zostanie przesunięte na pomoc dla rolnictwa.