Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

W październiku 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prokuratora Generalnego - Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o objęcie szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Grupę Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o. o. z Cichoradza w powiecie toruńskim.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym  z dnia 10 listopada 2020 - nr 220/2020 – zgodnie z wymogami Prawa restrukturyzacyjnego  zostało opublikowane następujące ogłoszenie dotyczące Grupy Producentów Rolnych "Ziarno":

Wobec wielu pytań rolników dotyczących jesiennych terminów stosowania nawozów organicznych przypominamy, że wydłużenie terminu stosowania nawozów azotowych do 30 listopada (w formie nawozów  wieloskładnikowych) może mieć miejsce w sytuacji zakładania upraw jesiennych po późno schodzących przedplonach (buraki, kukurydza, warzywa. Wówczas dawka czystego składnika N nie może przekroczyć 30 kg na 1 ha.