Ogromne ilości mięsa sprowadzonego jest z zagranicy. Nim skusisz się na promocję w "stodole" sprawdź na etykiecie pochodzenie mięsa. Na prośbę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zamieszczamy w celach informacyjnych,  dane otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące zestawień zgłoszeń o przybyciu mięsa wieprzowego do zakładów mięsnych znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 roku. Spis jest realizowany raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.