W związku z zakończonymi konsultacjami publicznymi projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał w dniu 15 lutego 2021 r. uwagi do dokumentu (pismo KRIR >>>). Projekt budzi wielkie nadzieje, jak również stwarza wiele obaw związanych z przyszłością wielu gospodarstw rolnych. 

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 24.11.2020 r. w sprawie uruchomienia działań interwencyjnych na rynkach mięsa drobiowego i wieprzowego, Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski informuje co następuje:

Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęły się prace nad Krajowym Planem Strategicznym WPR, który ma obowiązywać po 2022 roku. KE przekazała Polsce rekomendacje dotyczące WPR Teraz, zgodnie z zapowiedziami, przedstawiono do konsultacji  projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami. Na opinie MRiRW czeka do 15 lutego 2021 roku.