3 sierpnia 2019 r. podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuowała się Rada Powiatowa KPIR w Radziejowie. Przewodnicząca została Bożena Aleksandrzak, a delegatem Piotr Siutkowski.