Posiedzenie odbyło się 13 listopada br. w Czernikowie. Członkowie RP KPIR Powiatu Toruńskiego podjęli wniosek: "Rekompensata start zaistniałych w gospodarstwach rolnych powinna być realizowana wg rzeczywistych, wyliczonych start procentowych wynikających z protokołów sporządzonych przez komisje".

I posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Toruńskiego odbyło się 5.08.2019 roku w Przysieku. Podczas zebrania radni powiatowi wybrali spośród siebie przewodniczącego RP oraz delegata na Walne Zgromadzenie KPIR.