Zamieszczamy list Copa-Cogeca  wraz z tłumaczeniem wystosowany do euro parlamentarzystów w sprawie głosowania nad Wspólną Polityką Rolną w dniu 23.11 2021


Szanowni Posłowie Parlamentu Europejskiego,

23 listopada 2021 r. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad wynikami intensywnych prac i negocjacji nad pakietem reform Wspólnej Polityki Rolnej. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym oznacza zakończenie ogromnego wysiłku i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością zapewnienia europejskim rolnikom i spółdzielniom narzędzia (Wspólna Polityka Rolna), które poprowadzi ich przez transformację i przejście na bardziej zrównoważone metody uprawy w nadchodzących latach. I za to serdecznie dziękujemy.

Ta wytężona praca wymagała ogromnych wysiłków ustawodawców, aby osiągnąć porozumienie polityczne pod koniec czerwca 2021 r., co zaowocowało skonsolidowaną wersją tekstów. Pozytywne głosowanie nad pakietem legislacyjnym dotyczącym wspólnej polityki rolnej na posiedzeniu plenarnym zapewniłoby rolnikom i spółdzielniom rolniczym niezbędną pewność i przewidywalność, a całemu społeczeństwu wizję przyszłości.

Nowa Wspólna Polityka Rolna nie jest i nigdy nie będzie uważana za „zielone kłamstwo””, ale za duże wyzwanie zarówno dla małych, jak i dużych gospodarstw. Zwiększony poziom złożoności i obowiązków w odniesieniu do nowych wymogów środowiskowych w kontekście zmniejszonego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej, ostrzejsza konkurencja międzynarodowa i ciągła erozja dochodów będą wymagać od rolników i ich spółdzielni znacznych wysiłków, jeśli mają osiągnąć wyznaczone cele. W zorientowanych na wydajność ramach będzie to wymagało czasu na przygotowanie i planowanie z wyprzedzeniem. Oznacza to również surowsze przepisy dla europejskich rolników, bardziej restrykcyjne niż gdziekolwiek indziej na świecie.

Jesteśmy zaangażowani w Wspólną Politykę Rolną i jej dobre wyniki, aby stała się bardziej zrównoważona i robiła więcej dla środowiska i klimatu poprzez niezbędne inwestycje. Niezwykle ważne jest jednak, aby Wspólna Polityka Rolna nadal chroniła dochody i zapewniała rolnikom środki do życia. Biorąc pod uwagę przyszłe wyzwania, europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze potrzebują sprawnej, wydajnej, a przede wszystkim prostej Wspólnej Polityki Rolnej z realistycznymi środkami.

Wspólna Polityka Rolna pozostaje zarówno historią sukcesu, jak i polityką strategiczną, której głównym celem powinno być zapewnienie dostępności i przystępności bezpiecznej, wysokiej jakości, wartościowej żywności w Unii Europejskiej oraz zrównoważony rozwój naszych obszarów.

Chcemy być w stanie produkować w sposób zrównoważony i dostarczać towary  zgodnie z żądaniami obywateli i konsumentów europejskich, ale w tym celu Parlament Europejski, Rada, Komisja Europejska i całe społeczeństwo muszą wspierać swoich rolników. Ostateczna decyzja jest teraz w waszych rękach. Liczymy na Was, Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego i na Państwa poparcie dla szybkiego i szybkiego zatwierdzenia pakietu wspólnej polityki rolnej.

Im szybciej uzyskamy tę zgodę, tym szybciej będziemy mogli podjąć dalsze konkretne działania do jej wdrożenia począwszy od 1 stycznia 2023 roku.

Z poważaniem,

 

Pekka Pesonen

Sekretarz Generalny

 

 

Do pobrania
Download this file (pismo w j.ang..pdf)pismo w j.ang..pdf[ ]214 kB