W związku z trudną sytuacją na rynku, szczególnie mięsa wieprzowego, Zarząd KPIR wystosował apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o niezwłoczne opracowanie potrzebnych rozwiązań prawnych w ramach tarczy antykryzysowej dla sektora żywnościowego, której celem byłoby skuteczne zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych COVID-19. Poniżej zamieszczamy całą treść pisma wysłanego 14 maja br. do  ministra J.K Ardanowskiego w tej sprawie.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zwróciła się w piśmie z dnia 27.05.2020 do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" bez konieczności podlegania ubezpieczeniu w ZUS po otrzymaniu pomocy.

Dostrzegając trudną sytuację w wielu gospodarstwach rolnych z powodu nieotrzymania jeszcze pomocy suszowej przyznanej decyzją w 2019r.,  co powoduje iż rolnicy nie wiedzą czy będą mogli  skorzystać z kredytu w formule deminimis, Zarząd Kujawsko-Pomorskiej   Izby Rolniczej na posiedzeniu 12 maja 2020 r.,  wystosował pismo z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie do prezesa KRIR. 

 W związku z epidemią, z funduszu prewencyjnego wypracowanego przez Związek Wzajemności Członkowskiej TUW „Partner”, Zarząd postanowił przekazać po 2.000 zł dziesięciu powiatowym zakładom opieki zdrowotnej - łącznie 20.000 zł, w celu dofinansowania zakupów niezbędnych środków ochrony osobistej ( Mogilno, Tuchola, Żnin, Szubin, Brodnica, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Rypin, Aleksandrów Kujawski, Lipno )