Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Pana Ministra o pilną nowelizację  ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 roku. Artykuł 65 ww. ustawy postanawia , że z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej dnia 17.11.2020 wystosował pismo w sprawie trudnej sytuacji na rynku mięsa do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy o następującej treści:

W imieniu rolników regionu Kujawsko-Pomorskiego, informujemy Pana Ministra o drastycznie pogłębiającym się kryzysie ekonomicznym w sektorze rolnym, który dotyka szczególnie gospodarstwa towarowe, produkujące na rynek. Kryzys ten przejawia się szczególnie spadkiem cen skupu mięsa, w tym żywca wieprzowego na obszarze całej Polski.

W związku z trudną sytuacją na rynku, szczególnie mięsa wieprzowego, Zarząd KPIR wystosował apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o niezwłoczne opracowanie potrzebnych rozwiązań prawnych w ramach tarczy antykryzysowej dla sektora żywnościowego, której celem byłoby skuteczne zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych COVID-19. Poniżej zamieszczamy całą treść pisma wysłanego 14 maja br. do  ministra J.K Ardanowskiego w tej sprawie.

W związku z przesyłanym projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19”

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zwróciła się w piśmie z dnia 27.05.2020 do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" bez konieczności podlegania ubezpieczeniu w ZUS po otrzymaniu pomocy.