W załączeniu zamieszczamy apel Zarządu KRIR skierowany 6 listopada br. do Premiera RP w sprawie o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.