Zamieszczamy odpowiedź Zarządu KRIR na pismo znak WR.fin.0210.2.2020 z 5 listopada 2020 r. – opinia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.