Na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci warzyw.
W załączeniu wystąpienie KRIR oraz odpowiedź resortu rolnictwa