Zamieszczamy odpowiedź MRiRW na opinię KRIR do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Pełna treść pisma MRiRW oraz  opinia KRIR w załączniku.