Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia br.  na  stanowisko  Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24.11.2021 r., w którym KRIR analizując aktualną sytuację w rolnictwie, wskazała ministrowi następujące problemy do rozwiązania:

1. Podjęcie działań w celu intensyfikacji działań dotyczących skutecznego zwalczenia ASF na terytorium Polski.
2. Wypłata wszelkich zobowiązań za choroby zwalczane z urzędu, w tym za ptasią grypę.
3. Wprowadzenie programów wsparcia rodzimej produkcji trzody chlewnej.
4. Kompleksowa nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników m.in. w zakresie:
nabycia prawa do emerytury rolniczej bez konieczności zdania gospodarstwa rolnego, łączenia
KRUS z ZUS do praw emerytalnych.
5. Kompleksowa zmiana systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
6. Stworzenie Systemu Ochrony Dochodów Rolniczych.
7. Opracowanie zmian w systemie funkcjonowania oddłużenia gospodarstw rolnych.
8. Zmiana systemu szacowania i wypłat odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez
zwierzynę łowną i prawnie chronioną. Ujednolicenie przepisów i wypłat odszkodowań za
zwierzęta prawnie chronione.
9. Zmiana systemu szacowania i zgłaszania strat klęskowych w gospodarstwach rolnych.
10. Ujęcie przez Rząd RP rolników w Tarczy Antyinflacyjnej.
11. Zapewnienie zapisów w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27
równego traktowania gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości (z wyłączeniem cappingu)
oraz
a. wprowadzenie takich mechanizmów, działań i ekoschematów, które nie spowodują
zmniejszenia krajowej produkcji rolnej i dochodów rolników,
b. dofinansowanie II filara ze środków krajowych do maksymalnej wysokości przewidzianej
w przepisach UE,
c. wprowadzenie definicji aktywnego rolnika dla wszystkich gospodarstw niezależnie od wielkości.
12. Holding spożywczy

W załączniku odpowiedz MRiRW