Od 1 stycznia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzi zmiany w dotychczasowych zasadach zgłaszania zwierząt w IRZ.

Zaplanowane zmiany dotyczyć będą składania papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych. Od 1 stycznia 2021 r. zgłoszenia przemieszczeń oznakowanych zwierząt gospodarskich będą dokonywane na formularzach jednopodpisowych, czyli podpisanych przez nabywającego bądź zbywającego.

Jeżeli w posiadaniu pozostają jeszcze druki dwupodpisowe (z możliwością złożenia podpisu zarówno przez nabywającego i zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk został podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Podczas trwającej epidemii koronawirusa ARiMR szczególnie zachęca do korzystania z możliwości składania zgłoszeń przez Internet za pośrednictwem aplikacji Portal IRZplus, która umożliwia dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w obrębie własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu. Korzystanie z aplikacji eliminuje konieczność wychodzenia z domu i osobistych wizyt w biurze powiatowym ARiMR.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej ARiMR w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”.