Ze względu na obecną sytuacją epidemiologiczną związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,  Minister rolnictwa wydłuża termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz dopłat obszarowych w ramach PROW do 15 czerwca 2020r. Na wydłużenie terminu zgodziła się Komisja Europejska.

Również  do 15 czerwca można składać także wnioski na:

  • płatności ONW,
  • działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
  • rolnictwa ekologicznego
  • premii w ramach działania zalesieniowego.

Wydłużony termin dotyczy również dopłat w ramach „Dobrostanu zwierząt”, czyli tzw.krowa+ i świnia+.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

„Dobrostan zwierząt” to nowe działanie nazywane popularnie „świnia i krowa plus”. Wsparcie ma nagradzać rolników za zapewnienie zwierzętom podwyższonych warunków utrzymania, a w przypadku krów mlecznych również za zapewnienie im możliwości korzystania z wypasu na świeżym powietrzu. Obejmuje ono dwa pakiety: dobrostan świń i dobrostan krów.

Założenie płatności dobrostanowych jest takie, że jeżeli rolnik złoży wniosek o wsparcie w danym wariancie, wymogi dotyczące tego wariantu musi spełnić w stosunku do wszystkich zwierząt nim objętych. Czyli jeśli składa wniosek o wsparcie z wariantu dobrostan krów mlecznych, to wszystkie krowy mleczne w stadzie muszą spełniać wymóg określony dla tego wariantu, niezalenie od tego, czy są w jednej oborze, czy w kilku. Natomiast pozostałe zwierzęta – wymogi standardowe przewidziane w przepisach krajowych i unijnych. Założono bowiem, że poprawa warunków jednej grupy zwierząt nie może odbywać się kosztem pozostałych.