Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 roku. Spis jest realizowany raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym rachmistrzowie zapytają m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbiorą dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów:

 • Użytkowanie gruntów
 • Powierzchnia zasiewów
 • Zwierzęta gospodarskie
 • Sposób utrzymania bydła, świń i kur niosek
 • Nawożenie
 • Ochrona roślin
 • Budynki gospodarskie
 • Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
 • Działalność gospodarcza
 • Struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego
 • Aktywność ekonomiczna
 • Chów i hodowla ryb

Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzany następującymi metodami:

 • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych – spisrolny.gov.pl
 • telefonicznie - dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

 oraz metodami uzupełniającymi, realizowanymi przez rachmistrzów tj.

 • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego;
 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza wyposażonego w przenośne urządzenie mobilne.

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i realnie przekładają się na wielkość środków, które Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

W ramach prac spisowych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce.

List zawiera najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który służy odbiorcom do logowania do aplikacji spisowej.

GUS uruchomił również infolinię spisową 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.