Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.

Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

- „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

- „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Gwarancja ta może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez bank kredytujący przedsiębiorcom MŚP działającym w sektorze rolnym.”

Fundusz został zasilony kwotą 291,8 mln zł, z tego 84,3 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych.

Maksymalna kwota gwarancji to 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca), Okres gwarancji obejmuje:

- kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy

- kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

- kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy deminimis)

Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

 

--

Do pobrania
Download this file (List intencyjny MRiRW.pdf)List intencyjny MRiRW.pdf[ ]39 kB
Download this file (Notatka informacyjna.docx)Notatka informacyjna.docx[ ]769 kB
Download this file (Plakat FGR.pdf)Plakat FGR.pdf[ ]874 kB