We wtorek 14.12.2021 roku, w Restauracji Zielony Zakątek, w miejscowość Skórki, gm. Rogowo odbyło się kolejne spotkanie grupy założycielskiej mające na celu ostateczne sprecyzowanie  kwestii związanych z tak oczekiwaną inicjatywą tj. powstaniem Polskiego Związku  Niezależnych Producentów Świń.

Tego dnia zatwierdzono uchwały dotyczące powstania Związku oraz jego Statut. Obecnie trwa proces przygotowywania przez Komitet Założycielski dokumentów do KRS.  

Jednym z inicjatorów organizacji spotkania był Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Kierzek, który bardzo aktywnie wspiera tę inicjatywę.

Zakładane cele dla nowo powstającej organizacji:

  1. Reprezentacja rodzinnych gospodarstw utrzymujących świnie, obrona interesów polskich niezależnych producentów i hodowców trzody chlewnej wobec organów administracji i władzy.
  2. Wywieranie skutecznego nacisku na ustawodawców i służby kontrolujące i uczestniczące w produkcji świń. Dialog i wymiana poglądów/stanowisk z przedstawicielami władzy, administracji, samorządów oraz służbami.
  3. Lobbowanie na rzecz branży trzodowej. Znajdowanie skutecznych kanałów dotarcia w celu promocji całego sektora, krajowej produkcji i polskiej wieprzowiny. Kreowanie przychylnego i pozytywnego wizerunku rodzinnych gospodarstw utrzymujących świnie.
  4. Dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji członków zrzeszenia.
  5. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy członkami zrzeszenia. Gwarancja pewnej i rzetelnej informacji.
  6. Załatwianie bieżących spraw w imieniu hodowców i producentów trzody chlewnej. Tematy do załatwienia na już: ASF – funkcjonowanie w strefach ASF, ustawa o budownictwie, Krajowy Program Strategiczny, PROW.

O szczegółach jak i możliwościach przystąpienia do Związku będziemy informowali na bieżąco.