Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała w dniu 19 maja 2023 r. w Pałacu Hanza w Rulewie konferencję, której głównym celem było rozpowszechnienie nowego zagadnienia związanego ze spółdzielczością energetyczną wśród licznie przybyłych  radnych powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Podczas konferencji,  zachęcaliśmy przybyłych rolników z województwa kujawsko-pomorskiego do podejmowania inicjatyw takich jak współdziałanie na rzecz tworzenia spółdzielni energetycznej. Program konferencji obejmował następujący program:

  1. Sprawy bieżące wynikające z działalności Izby – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek.
  2. Szkolenie pt. Wspólne źródła energii w rolnictwie :
  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii a funkcjonowanie biogazowni
  • Spółdzielnie energetyczne - co to jest i czy się przyjmą w Polsce?
  • Spółdzielnie energetyczne alternatywą czy uzupełnieniem energetyki opartej na wielkich koncernach energetycznych?- dyskusja plenarna

Wśród zaproszonych ekspertów był Radca Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów wiejskich  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Pan Jarosław Wiśniewski oraz Justyna Lesiewicz – pracownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, jednocześnie regionalny koordynator projektu Renaldo- Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii realizowany przy MRiRW. Na koniec podsuwania konferencji i dyskusję plenarną poprowadził Prezes Biogazowni Rypin Rafał Zglinicki, który podzielił się swoim doświadczeniem zarówno z prowadzenia biogazowni jak i przygotowywania dokumentacji do założenia spółdzielni energetycznej.

 Biorąc pod uwagę w najbliższym czasie wzrost cen prądu, uczestnicy konferencji mogli wyciągnąć wnioski iż pochodząca  z odnawialnych źródeł własna energia  jest ogromną szansą na niezależność energetyczną, obniżenie kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Wszyscy rolnicy potrzebują energii elektrycznej, ponadto są w stanie efektywnie zagospodarować powstające przy produkcji prądu ciepło, a przede wszystkim dysponują dużymi ilościami odpadowej biomasy do produkcji biogazu. Żadna inna grupa zawodowa nie ma tak korzystnych warunków do inwestowania w energetykę odnawialną.

W trakcie obrad odbyły się liczne dyskusje panelowe oraz indywidualne rozmowy uczestników z ekspertami.