Dnia 27 października w Toruniu  odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej VII kadencji.  Przegłosowano elekcję do zarządu izby i ponownie prezesem został Ryszard Kierzek, Wiceprezesem Tadeusz Ziółkowski  zaś członkami zarządu Ryszard Błaszkiewicz, Stanisław Seklecki oraz Mirosław Smaruj.

Delegatem KPIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych został ponownie Tomasz Zakrzewski.

Podczas posiedzenia wybrano również skład komisji rewizyjnej KPIR oraz komisji statutowej. Przegłosowano  uchwałę wprowadzającą zmianę w statucie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej dotyczącą  siedziby Izby. Zgodnie z nową uchwałą siedziba izby jest w Toruniu  przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 27-29.

Na tym zakończono już trzeci i ostatni etap wyborów do VII kadencji Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.