Zamieszczamy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa na  pismo znak KRIR/KK/319/20 w sprawie  zmiany zasad powoływania  komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych  zjawisk  atmosferycznych.