Odpowiedz Ministra Rolnictwa na pismo z dnia  kwietnia 2020 r. znak  KRIR/KK/369/20 w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.