Zamieszczamy odpowiedź Ministra Rolnictwa na pismo KRIR w sprawie wniosku o wpisanie "cebuli świeżej przeznaczonej do przetwórstwa przemysłowego" do wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.