W związku z kierowanymi przez rolników pytaniami do Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącymi kwestii prawnych, związanych z pomocą dla rolników w związku z przygotowaną przez Rząd pomocą w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art. 12 a) i inne, potocznie zwanych „Tarczą Antykryzysową", pismem z dnia20 maja 2020 r. KRIR wspólnie z KRD-IG do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpili z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.

W załączeniu zamieszczamy wspólne pismo wraz z odpowiedzią, którą udzieliło ministerstwo.