W związku z trudną sytuacją na rynku, szczególnie mięsa wieprzowego, Zarząd KPIR wystosował 14 maja br. apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o niezwłoczne opracowanie potrzebnych rozwiązań prawnych w ramach tarczy antykryzysowej dla sektora żywnościowego, której celem byłoby skuteczne zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych COVID-19. Poniżej zamieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie.