Zamieszczamy odpowiedź ARiMR na wystąpienie Zarządu KRIR realizujące wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej (pismo WIR.BW.EB.Op.930.2024) do Prezesa ARiMR o informowanie rolników o rozpoczynających się naborach wniosków.

W dniu wczorajszym Komisja Wojewódzka, podpisaniem protokołu końcowego wyników wyborów do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, zakończyła I etap wyłaniania organów KPIR na VII kadencję, obejmującą lata 2023-2027. W wielu okręgach wyborczych wybrano delegatów do Rad Powiatowych przez aklamację (gdyż liczba mandatów była równa ilości zarejestrowanych kandydatów)

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wnioskował dnia  28 sierpnia br. do Pana Ministra Aktywów Państwowych o pilne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia na stacjach odpowiedniej ilości paliwa dla rolników w okresie intensywnych prac polowych. Treść odpowiedzi w tej sprawie  z dnia 14 września udzielna przez koncern Orlen zamieszczamy w załączniku i zachęcamy do zapoznania się z nią.

12 maja 2022 r. w Toruniu obchodzono 25-lecie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Katedrze śś. Janów w Toruniu pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Śmigla, Ordynariusza Diecezji Toruńskiej.