Członkowie Komisji ds. Budżetu i Finansów Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej