Strona www TUW

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” opierające swoją działalność o wielowiekową tradycję wzajemności ubezpieczeniowej powstało w 1992 roku. Obecnie  liczy ponad 1 920 632 członków i jest marką rozpoznawalną na rynku ubezpieczeniowym.

Działalność TUW „TUW” jest nastawiona nie tylko na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla jego członków lecz także na budowanie więzi środowiskowych i wzmacnianie tendencji samorządowych w społeczeństwie.

Od początku swojej działalności TUW „TUW”  utrzymuje bliskie relacje ze środowiskiem rolniczym, które zaufało idei wzajemności ubezpieczeniowej. Dzięki temu ma możliwość rozpoznawania potrzeb ubezpieczeniowych i odpowiedniego kształtowania oferty ubezpieczeniowej.

TUW „TUW” oferuje szeroką gamę ubezpieczeń, dedykowanych rolnikom, rodzinom, producentom rolnym oraz przedsiębiorcom, w tym:

  • obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • obowiązkowe ubezpieczenia OC rolnika;
  • kompleksowe ubezpieczenie mienia gospodarstw rolnych
  • ubezpieczenie sprzętu rolniczego,
  • kompleksowe ubezpieczenie dla  przedsiębiorców, prowadzących rolniczą działalność gospodarczą,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  • kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, AC Mini, BLS, Autoszyby, NNW, Assistance, Zielona Karta, BLS;
  • ubezpieczenie turystyczne

Ponadto TUW” TUW”, jako jeden z niewielu zakładów ubezpieczeń, posiada w ofercie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych z dopłatami do składki z budżetu państwa. W programie dopłatowych ubezpieczeń uczestniczy od samego jego początku, czyli od 2006 roku.

AKTUALNA OFERTA

Nasze placówki

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" przygotowało dla rolników, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne specjalną ofertę ubezpieczeniową w ramach Pakietu „Super Rolnik”.