W ARiMR

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Po raz kolejny organizacje producentów rolnych mogą zgłaszać się do programu wsparcia z budżetu PROW 2014-20 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków od 20 października do 30 listopada 2021 r.

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września 2021 r. ARiMR podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

W dniu 22 lipca 2021 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które dotyczyły następujących kwestii: