W załączeniu zamieszczamy pismo Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz ulotkę informacyjną, w której zawarte są ogólne informacje o zasadach udzielania przez KOWR pożyczek dla beneficjentów z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlaną oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.