W dniu 30 marca 2021 r. Zarząd KPIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w bieżącej kampanii do 15 czerwca 2021 roku. (pismo KPIR)

Tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie  różni się od wcześniejszych głównie tym, iż nie będzie możliwości złożenia oświadczenia o braku zmian w stosunku do ubiegłorocznego wniosku.  Oznacza to, że każdy (poza małymi wyjątkami), kto będzie chciał otrzymać dopłaty bezpośrednie za bieżący rok, musi zalogować się do aplikacji eWniosekPlus, choćby po to, aby potwierdzić ubiegłoroczne dane. Osoby, które dotychczas składały oświadczenia nie posiadają dostatecznej wiedzy o sposobie złożenia wniosku w trybie online.  Dlatego też istnieje uzasadniona obawa, że pomimo deklarowanego wsparcia ze strony służb doradczych  ODR-ów, izb rolniczych czy pomocy technicznej agencji płatniczej nie wszyscy, zwłaszcza „mali” rolnicy dotrzymają ustawowego terminu złożenia wniosku, który przypada na 17 maja br.  Wnioskujemy  zatem do Pana Ministra o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w bieżącej kampanii do 15 czerwca 2021 roku. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych napięć będących nieodłącznym elementem tego rodzaju kampanii. Wniosek nasz jest zasadny z uwagi na to, że z formy oświadczeń,  do tej pory korzystało ponad pół miliona rolników w kraju.

 

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Ryszard Kierzek