W związku z trudnościami wynikającymi z funkcjonowania aplikacji suszowej Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza  wystosowała 6 lipca br. pismo do Wojewody Mikołaja Bogdanowicza następującej treści:

            Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza  w ostatnich dniach otrzymuje bardzo dużo telefonów od rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę, których wnioski o oszacowanie strat są odrzucane z automatu poprzez  elektroniczny system zwany aplikacją.   Prawdopodobnie, za taki stan rzeczy  odpowiedzialny jest prowadzony przez IUNG system monitoringu suszy rolniczej,  który  podobnie jak w latach poprzednich  nie odzwierciedla  rzeczywistego stanu upraw. Według monitoringu, w wielu gminach naszego Województwa w zdecydowanej większości zagrożone suszą są zboża ozime, jare kukurydza  i rzepak tylko  na glebach kategorii  pierwszej tj. tych najsłabszych.  Monitoring „nie widzi” zagrożenia suszą dla  zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, okopowych czy strączkowych na  pozostałych rodzajach gleb, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.  Prowadzone przez nas  lustracje polowe połączone z szacowaniem utarty plonów potwierdzają  w pełni  spostrzeżenia zgłaszane przez rolników.  Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza  w przeszłości wielokrotnie zgłaszała  ten problem, jednak do tej pory nie doczekaliśmy jego rozwiązania.

Uważam, że w dobie postępujących zmian klimatycznych  kwestia ta wymaga rozwiązań systemowych, łącznie ze zmianą parametrów klimatycznego bilansu wodnego, który jest odpowiedzialny za definiowanie zagrożenia suszą rolniczą. Ponadto,  w dalszym ciągu liczba  stacji meteorologicznych  i  punktów mierzących opady deszczu jest nadal zbyt mała,  co nie pozwala na obiektywną ocenę suszy rolniczej. Dlatego też, proszę Pana Wojewodę o wydanie stosownych zaleceń, aby w roku bieżącym, przejściowo  do czasu przyjęcia rozwiązań systemowych,  zjawisko suszy rolniczej w poszczególnych uprawach kwalifikowane  było  także przez gminne komisje szacujące straty. Rozstrzygnięcie takie pozwoliło by uniknąć wielu niepotrzebnych  napięć i emocji  z jakimi mamy obecnie do czynienie.  Biorąc pod uwagę powyższe, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje o pilne zwołanie Zespołu  Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim.

 

 

                                                                                                  Prezes KPIR

                                                                                              /Ryszard Kierzek/