Prezentujemy treść wystąpienia z dnia 4 sierpnia br.  jakie Zarząd  Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wystosował do Wojewody Kujawsko Pomorskiego w związku z problemami przy szacowaniu strat spowodowanych suszą rolniczą:

            Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza  ponownie zgłasza Panu Wojewodzie problem związany z nieobiektywną oceną zagrożenia suszą rolniczą w naszym województwie, jaki zgłaszają rolnicy, tym razem z gminy Sośno, powiat sępoleński. Według monitoringu prowadzonego przez IUNG w gminie Sośno zagrożenie suszą  miało miejsce jedynie na glebach zaliczanych do kategorii pierwszej. Tym samym większość gospodarstw  z tej gminy, które poniosły szkody w wyniku suszy,  pozbawiona jest możliwości ubiegania się o pomoc, gdyż ich wnioski o szacowanie strat  będą odrzucane z automatu przez aplikację elektroniczną.  Sytuacja ta potwierdza jedynie  nasze spostrzeżenia, że za taki stan rzeczy  odpowiedzialny jest prowadzony przez IUNG system monitoringu suszy rolniczej,  który  podobnie jak w latach poprzednich  nie odzwierciedla  rzeczywistego stanu upraw.  Powodem tego jest mała liczba stacji meteorologicznych i punktów pomiaru opadów deszczu.   Żywym tego przykładem jest gmina Sośno, na obszarze której nie  ma żadnego punktu pomiarowego „pracującego” na rzecz monitoringu zagrożenia susza rolniczą. W sąsiednich gminach powiatu sępoleńskiego, gdzie punkty takie występują, monitoring zauważa suszę także na glebach lepszych. W imieniu rolników gminy Sośno wnioskuję do Pana Wojewody o pilne rozwiązanie tego problemu. Jednocześnie informuję Pana Wojewodę, że KPIR w latach ubiegłych wnioskowała  wielokrotnie w tej sprawie, jednak do tej pory nie podjęto  próby jej rozwiązania. 

                                                                                                  Prezes KPIR

                                                                                              /Ryszard Kierzek/

 

Do wiadomości:

  1. Krajowa Rada Izb Rolniczych
  2. Organizacje Rolnicze
  3. Media