Zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię KRIR z dnia 21 stycznia br. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.